Doar un cuvânt

Doar un cuvânt
mi-ai deschis
poarta-mi ferecată,
străină de pasul
cuvintelor tale.

Doar un cuvânt
a imposibil să-mi cred:
castelu-mi de gheață
s-a topit sub razele calde
ale vocii tale.

Doar un cuvânt
am crezut că ai dispărut
dar erai deja blocată
în inima mea…

…dup-atât amar de vreme
mintea ta stătea cu gândul
la inima mea
și iubirea era
doar un cuvânt
pierdut în paginile istoriei
din inima mea…